Tiedote Taipale Varastointi Oy:n Kantolan varaston lähialueille

Yleisötiedote 2023

Voit ladata tiedotteen myös PDF-tiedostona.

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä varastoinnista annetun asetuksen mukaan Taipale Varastointi Oy:n Kantolan varastolla, osoitteessa Lautatarhankatu 2, harjoitetaan kemikaalien laajamittaista varastointia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt Taipale Varastointi Oy:lle kemikaaliturvallisuusluvan. Varasto on valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen toimintaperiaateasiakirjalaitos.

Toiminta, jota varastossa harjoitetaan, on tuotteiden varastointi myyntipakkauksissa kappaletavarana. Varastoivat vaaralliset kemikaalit ovat erilaisia pesuaineita mm. elintarviketeollisuuteen ja sairaaloille. Tuotteet tuodaan varastolle ja varastoidaan pakattuna astioihin, tynnyreihin, IBC-kontteihin, suursäkkeihin, säkkeihin ja aerosolipulloihin. Toimintaan ei liity tuotantoa tai aineiden uudelleen pakkaamista. Tuotteet puretaan saapuvista ajoneuvoista ja
konteista varastoon käyttäen trukkeja ja lavansiirtovaunuja. Varastosta tuotteet keräillään ja lähetetään samoissa pakkauksissa autokuljetuksina asiakkaille ympäri Suomea.

Vaaroja ja mahdollisia riskejä toiminnasta on arvioitu ennen varastoinnin aloittamista ja kemikaaliturvallisuuslupaprosessin yhteydessä. Varastolle on tehty erillinen riskien arviointi, jossa on tarkasteltu vaara aiheuttavia tekijöitä sekä niiden estämistä sekä mahdollisten kemikaalionnettomuuksien vaikutuksia. Oleellisimmat tunnistetut vaaratilanteet liittyvät mahdollisiin vuotoihin, joita vahingoittuneista pakkauksista voi muodostua mekaanisten vaurioiden
seurauksena.

Taipale Varastointi Oy on laatinut toimintaohjeet erilaisten onnettomuuksien varalta. Yrityksen toiminnan luonteesta ja kiinteistön koosta johtuen, ensitoimista onnettomuustilanteissa vastaa vuorossa oleva henkilökunta. Kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikoille on varattu välineistöä onnettomuustilanteiden rajoittamista varten.

Mikäli varaston alueella tapahtuu onnettomuus, joka voi aiheuttaa vaaraa ympäristön yrityksissä työskenteleville tai alueella vieraileville henkilöille, pelastuslaitos varoittaa väestöä vaaratiedotteella television ja radion välityksellä, yleisellä vaaramerkillä sekä tarvittaessa pelastuslaitoksen ajoneuvojen kovaäänisillä.

Toiminnanharjoittaja
Taipale Varastointi Oy
Lautatarhankatu 2, 13110 HÄMEENLINNA

Lisätietoja
Varastopäällikkö, Miko Junnila
Puh. 040 5253 745

Toimi seuraavasti kuultuasi yleisen vaaramerkin

Voit suurentaa kuvan painamalla siinä.

Ota yhteyttä

Soita

040 525 3745

Lähetä sähköpostia

taipale.varastointi@kaukokiito.fi

Jätä viesti

Yhteydenottolomake